Kontakt

Máte záujem o bližšie informácie?

Konzultačná adresa v SR: Závodná 12256/3B, 821 06  Bratislava, Slovakia

E-mail: novemyslenie@gmail.com

Telefón: +421 949 808 638 (volať v čase od 11.00 – 22.00 hod.)

Telefónne číslo je synchronizované s internetovými komunikačnými aplikáciami: Viber, WhatsApp

Facebook, osobný profil: https://www.facebook.com/schenk.martin

Facebook, fanúšikovská stránka: novemyslenie.eu

E-shop: www.novemyslenie.eu

Garantom kvality tejto stránky a prevádzkovateľom internetovej stránky martinschenk.sk je občianske združenie Učenníci Majstra Martina Schenka, o. z. so sídlom Závodná 12256/3B, 821 06  Bratislava – Podunajské Biskupice, IČO: 42448930, zapísané v registri občianskych združení Ministerstva vnútra SR pod číslom: VVS/1-900/90-466 17. Finančné dary, členské príspevky a príspevky sympatizantov na podporu činnosti občianskeho združenia poukazujte v prospech bankového účtu:

Bankové spojenie: Fio banka, a. s., pobočka Bratislava, Nám. SNP 21

Názov účtu: Ucennici Majstra Martina Schenka, o. z.

Číslo účtu: 2700850451/8330

IBAN: SK 64 8330 0000 0027 0085 0451

SWIFT: FIOZSKBAXXX

Služby osobného charakteru podliehajúce živnostenskému podnikaniu vykonávané Martinom Schenkom cez živnostenské oprávnenie:

Martin Schenk

so sídlom: Závodná 12256/3B,

821 06  Bratislava – mestská časť Podunajské Biskupice

IČO: 43 399 193

DIČ: 1077169621

Živnostenské oprávnenie je registrované Okresným úradom Bratislava pod číslom živnostenského registra: 740-21012

Comments are closed.