Predstavenie

Martin Schenk a Filozofia Nového Myslenia

11082515_10206186895662147_3714351690577152209_nall_seeing_eyeNové myslenie založila stará osvietená duchovná bytosť, strážca, ktorá vnukla túto ideu p. Martinovi Schenkovi a poverila ho životným poslaním rozšíriť ju do celého sveta. Jedná sa v skratke o unikátny prístup k duchovnu a všetkým veciam medzi nebom a zemou. Myšlienky sú publikované jednoducho s dôrazom na ľahkú pochopiteľnosť zo strany širokej verejnosti. Internetová stránka martinschenk.sk je osobnou stránkou Martina Schenka, ktorej obsah je výlučne spirituálny. Aby sme boli pripravení pochopiť a prijať jej obsah aj ako laici, je v prvom rade nutné jednoducho zadefinovať a zanalyzovať poznanie nášho sveta.

Celé bytie a poznanie je možné veľmi jednoducho rozdeliť do dvoch kategórií, kde sa nachádza fyzické (vedecké) a metafyzické (alternatívno-vedecké) vnímanie sveta a samého seba. Do 1. skupiny patria klasické vedné disciplíny ako napríklad právo, medicína, biológia, geografia a pod. Uvedené je možné študovať na akejkoľvek vysokej škole či univerzite a poznatky sú vedecky preukázané a dokázané. Tzn. sú považované za oficiálne, kodifikované a smerodajné. Oblasti 2. skupiny sú vedecky nepotvrdené a oficiálnymi svetskými metódami často zatracované, považujúc ich za pavedecké. Môžme sem zahrnúť takmer všetko, čo je t. č. vedou nedokázané. Patrí sem najmä mimo-zmyslové vnímanie, celá škála ezoterických disciplín, astrológia, numerológia, veštenie, okultizmus, mágia, mystika, špiritizmus, ľudové liečiteľstvo a i. V 3gnostic-illuminati. dimenzii má hlavný vplyv na bytie dichotómia, iným slovom dvojakosť. Existuje svetlo a tma, biely a čierny, jing a jang, studený a horúci, vysoký a nízky, muž a žena,… Existuje teda aj hmota a duch či veda a metafyzika.

Skutočnosť, že ak je existencia oblastí alternatívnych vied, vedecky nedokázaná, neznamená, že nejestvuje. Štatisticky priemerný človek-pozemšťan je ľudská bytosť, ktorá dokáže vnímať a spracovať iba veľmi obmedzenú časť celého existujúceho spektra. Je ako rádioprijímač, schopný dekódovať napríklad iba stredné vlny. Ostatné frekvencie nezachytí a nerozpozná. Skutočnosť, že ich daný prijímač nedokáže dešifrovať neznamená, že neexistujú. Jednoducho sú pre tento prijímač „neviditeľné“. Zo strany klasických vedcov je mimoriadne cynické, ak dokážu s narcizmom sebe vlastným, znevažovať a dehonestovať vedu, ktorú možno označiť za alternatívnu. Určité malé promile ľudí má ten dar, že je schopné vnímať nadpriemerne široké dostupné spektrum. Títo ľudia sú hlavne osobnosti, ktorým vďačíme za mimoriadne objavy v oblastiach klasickej a alternatívnej vedy, umenia a pod.

Vďaka otvorenosti a výrazne rozšírenému spektru vnímania dostal Martin Schenk od nemenovaného duchovného strážcu úlohu pomáhať ľuďom komplexne a rozširovať filozofiu Nového myslenia. Sekundárne ho strážca poveril k búraniu náboženského dogmatizmu a k obracaniu ľudí na konštruktívnu oblasť duchovna, čiže k oblastiam, kde sa stane učenník schopný ovládať vlastnú realitu v súlade s vlastnou vôľou a zámerom.

 

 

Comments are closed.